B.K.K. No 2007/11674
Başlık ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN B.K.K.
Resmi Gazete No 26437
Resmi Gazete Tarihi 17/02/2007
Kapsam
Karar Sayısı : 2007/11674

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisine ilişkin 25/7/2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/2/2007 tarihli ve 154 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 


13/2/2007 TARİHLİ VE 2007/11674 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 


MADDE 1 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisinin belirlenmesine ilişkin 25/7/2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan 0,0600 YTL/Gram ve 0,0600 YTL/Adet olan maktu vergi tutarları sırasıyla 0,0700 YTL/Gram ve 0,0700 YTL/Adet olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.