Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.      16-03-09 09:42

 

16.03.2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri hakkında Karar alınmıştır.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.