Gelir İdaresi Başkanlığının, benimsediği “mükellef memnuniyeti” prensibinin bir sonucu olarak tüm mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken en doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşmalarını hedeflemektedir.

 

Bu hedef doğrultusunda; iki yeni broşür daha mükelleflerimizin kullanımına sunulmuştur: “2007 Yılı Vergi Takvimi” ve “Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?”

       

04.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan “2007 Yılı Vergi Takvimi” broşürü, mükelleflerimizin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla kullanımlarına sunulmuştur. 

 

“Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?” broşürü ile de mükelleflerimize, vergilerini kolay ve rahat bir şekilde ödeyebilmeleri için alternatif yollar sunulmuştur. Ayrıca bu broşürde mükelleflerimizin vergi ödeme işlerini kolaylaştırmak üzere faydalanabilecekleri teknolojik imkânlardan bahsedilerek vergi dairelerinin yanı sıra internet ve anlaşmalı banka şubelerinden de vergilerini ödeyebilecekleri vurgulanmıştır.

 

Broşürlerin, mükelleflerimizin işlerini kolaylaştırması ve “mükellef memnuniyeti”  prensibine katkı sağlaması umuduyla işlerinizde başarılar dileriz.