Mükelleflerimizin vergisel sorumluluklarını kısa sürede ve en az maliyetle yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Başkanlığımızca yayınlanan 26 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyana tabi geliri sadece kira gelirinden oluşan mükelleflerimiz, isteğe bağlı olarak, beyannamelerini kendileri elektronik ortamda gönderebilecekler.

 


İlgili Sirkülerde yapılan açıklamalar uyarınca; beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri göndermek istemeleri halinde, örneği 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurarak, bağlı bulundukları vergi dairesinden 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir. İlk defa gayrimenkul sermaye iradından dolayı beyanname verecek olan mükelleflere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeden önce vergi dairesince mükellefiyet tesisi yapılacağı tabiidir.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Yıllık Gelir Vergisi ( Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin) Beyanname Verme Yöntemleri için tıklayınız