UYGULAMA İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2006/4
Tarih 11/04/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.71/7100-121
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi BaşkanlığıSAYI : B.07.1.GİB.0.71/7100-121-026765

 

UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2006/4

.......…………. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)


 

Bilindiği gibi, Başkanlığımızca karakter tanıma (ICR) teknolojisine uygun olarak bastırılan “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ile “Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim” mükellefler tarafından iki nüsha olarak düzenlenmektedir.

Ancak, söz konusu beyanname ve bildirimde yer alan tablolardaki bilgilerin beyanname ve bildirimin kabulü sırasında bilgisayara girişine yönelik olarak otomasyonlu vergi daireleri sistemlerinde gerekli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre, otomasyonlu vergi dairelerince, adı geçen beyanname ve bildirim 2006 yılı Nisan ayından itibaren tek nüsha olarak alınacaktır.

Ayrıca, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin; “Tablo-3 Kuruma Bağlı İşyerlerinin Türü ve Sayısı”, “Tablo-4 Geçmiş Yıl Zararları”, “Tablo-5 Kazanç ve Matrah Bildirimi”, “Tablo-6 Vergi Bildirimi”, “Tablo-7 Mali Bilgiler” ve “Tablo-8 Damga Vergisinin toplam satırı” ile Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirimin; ortakların hukuki durumu (Genel Md./Müdür, Y. Kurulu Üyesi, Ortak, Kanuni Temsilci), Adı, Soyadı (Unvanı), Vergi Kimlik Numarası ve Hisse Oranı bilgilerinin bilgisayara girişlerinin beyannamelerin alınması sırasında vergi dairelerince yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı