Tarih 0/0/0
Sayı KDV- / 2007 –
Kapsam
 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINA

İLİŞKİN SİRKÜLER TASLAĞI

 

 

Konusu : Katma değer vergisi oranları
Tarihi :
Sayısı : KDV-  / 2007 -
İlgili Olduğu Maddeler : KDV Kanunu 28 inci madde

 

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını tespit eden 17/07/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname eki listelerde, 30/05/2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25/05/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararname ile kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıdadır.

A- GIDA MADDELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1- 2007/12143 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi ile 2002/4480 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 2 nci sırasına"süpürge teli ve tohumundan mamul süpürgeler" ibaresi eklenmiş ayrıca bu sırada yer alan ürünler (a) ve (b) olmak üzere iki ayrı bentte toplanmıştır.

I sayılı listenin 2 nci sırasında sayılan bütün malların toptan teslimlerinde %1 KDV oranı ile (a) bendinde sayılanların perakende teslimlerinde % 18 KDV uygulanmasına devam edilecektir. Sıranın  (b) bendinde sayılan ürünlerin perakende tesliminde ise 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, sıranın (b) bendine "süpürge teli ve tohumundan mamul süpürgeler" ifadesi eklenerek daha önce %18 KDV oranına tabi olan bu malın 01/06/2007 tarihinden itibaren toptan teslimi %1, perakende teslimi %8 KDV oranı kapsamına alınmıştır.

2- 2002/4480 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "A) TEMEL GIDA MADDELERİ" bölümünün başlığı "A) GIDA MADDELERİ" şeklinde,  bu bölüm altında sayılan sıralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli' nin (TGTC) 1 no.lu fasılı "Canlı Hayvanlar" başlığını taşımaktadır. Bu fasılın;

01.01 pozisyonunda yer alan canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar,

01.02 pozisyonunda yer alan canlı sığırlar,

01.04 pozisyonunda yer alan canlı koyun ve keçiler,

01.06 pozisyonunda yer alan deve ve arıların,

düzenleme öncesinde olduğu gibi toptan tesliminde %1, perakende tesliminde %8 oranı uygulanacaktır.

Bu fasılın 01.05 pozisyonunda yer alan canlı kümes hayvanlarının (horoz, tavuk, hindi, ördek, kaz, evcil beç tavuğu vb.) tesliminde düzenleme öncesinde olduğu gibi %8 KDV oranı uygulanacaktır.

Bu fasılın;

01.03 pozisyonunda yer alan canlı domuzlar,

01.06 pozisyonunda yer alan canlı hayvanlardan; tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, sülün ile yabani ördek, kaz ve beç tavuğunun,

tesliminde uygulanan KDV oranı 01/06/2007 tarihinden itibaren %18'den %8'e indirilmiştir.

b) TGTC'nin 2 no.lu fasılı "Etler ve Yenilen Sakatat" başlığını taşımaktadır. Bu fasılda bütün hayvanların etleri, yağları ve yenilen sakatatı yer almaktadır.

Bu fasıl kapsamındaki;

-küçük ve büyükbaş hayvanların et, yağ ve yenilen sakatatının (baş, paça, işkembe, kulak, kuyruk, kalp, böbrek, ciğer, beyin, dalak, dil, uykuluk vb.) taze soğutulmuş ve dondurulmuşlarının toptan tesliminde %1, perakende tesliminde %8,

-kümes hayvanlarının et, yağ ve yenilen sakatatının (karaciğer, yürek, taşlık vb.) taze, soğutulmuş ve dondurulmuşlarının toptan ve perakende teslimlerinde %8,

oran uygulamasına devam edilecek, bunların daha önce genel vergi oranına tabi olan tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş olanları ile un ve ezmelerinin toptan ve perakende tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren % 8 oranı uygulanacaktır.

Öte yandan; küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları dışındaki hayvanların daha önce genel vergi oranına tabi olan; et, yağ ve yenilen sakatatı ve bunların taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş olanları ile un ve ezmelerinin toptan ve perakende tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren % 8 oranı uygulanacaktır.

c) TGTC'nin 3 no.lu fasılı "Balıklar ve Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız Hayvanlar" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılın 03.01 (03.01.10 süs balıkları hariç), 03.02, 03.03, 03.04 pozisyonlarında yer alan balıklar ve bunların taze, soğutulmuş ve dondurulmuş et ve parçaları (baş, kuyruk vb.), kılçıkları ve sakatatının (hâlâ yumurtalık membranı içinde bulunan balık yumurtaları dahil) tesliminde önceden olduğu gibi %8 KDV oranı uygulanacaktır.

Yapılan düzenleme sonucu;

-03.05 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş ve tütsülenmiş balıklar, insanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri, pelletleri;

-03.06 pozisyonunda sayılan kabuklu hayvanlar (ıstakoz, karides, yengeç, kerevit vb.) ile bunların taze soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, pişirilmiş olanları ile insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri, pelletleri;

03.07 pozisyonunda sayılan yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (istiridye, tarak, midye, mürekkep balığı, kalamar, ahtapot, salyangoz vb.) ile bunların kabukları ile birlikte olanları da dahil olmak üzere taze soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olanları ile insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri, pelletleri,

tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanacaktır.

 

d) TGTC'nin 4 no.lu fasılı "Süt Ürünleri, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları, Tabii Bal, Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Menşeli Ürünleri" başlığını taşımaktadır.

Bu fasıldaki süt, süt tozu, yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu ve tozu ile bunların ilave şeker ve diğer tatlandırıcı madde ve kakao içerenleri ve aromalıları, likit ve pastörize olanları da dahil olmak üzere yumurta, daha önce indirimli oran kapsamında yer alıyordu. Düzenleme sonucu;

- krema, kaymak, süt yağı, butter fat, butter oil,

- üzeri hamur ve benzeri ürünlerle kaplanmış veya pişirilmiş peynirler,

- kuş ve kümes hayvanlarından sülün, keklik, devekuşu yumurtası, kaplumbağa yumurtası, pişirilmiş kabuklu yumurtalar, işlenmiş yumurta sarıları,

- arı sütü,

teslimleri  01/06/2007 tarihinden itibaren %8 KDV oranına tabi tutulacaktır.

Ancak, bu faslın 0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 GTİP numaralarında sayılan ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan işlenmiş yumurtalar %18 KDV oranına tabi olacaktır.

e) TGTC'nin 5 no.lu fasılı "Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Hayvansal Menşeli Ürünler" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılın 0504.00 pozisyonunda yer alan:

- Küçük ve büyükbaş hayvanların bağırsakları ile taze, soğutulmuş ve dondurulmuş işkembe, şirden, börkenek-petek, mesane vb. sakatatın toptan tesliminde %1, perakende tesliminde %8 KDV oran uygulamasına devam edilecektir.

-Küçük ve büyükbaş hayvanların tuzlanmış, kurutulmuş, salamura edilmiş, tütsülenmiş işkembe, şirden, börkenek-petek, mesane, vb. sakatatının toptan ve perakende tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranı uygulanacaktır.

- Diğer hayvanların bağırsakları ile her türlü işkembe, şirden, börkenek-petek, mesane vb. sakatatının toptan ve perakende tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranı uygulanacaktır.

f) TGTC'nin 6 no.lu fasılı "Canlı Ağaçlar ve Diğer Bitkiler, Yumrular, Kökler ve Benzerleri, Kesme Çiçekler ve Süs Yaprakları" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve bir kısmı daha önce de indirimli oran kapsamına giren mallar aşağıdadır.

0601.20.10.00.11 hindiba bitkisi,

0601.20.10.00.12 hindiba kökleri,

0602.10 köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar,

0602.20 meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar çalılar (aşılı, aşısız),

0602.90.10.00.00 mantar miselleri,

0602.90.20.00.00 ananas fidanı,

0602.90.30.00.00 sebze ve çilek fideleri.

 

g) TGTC'nin 7 no.lu fasılı "Yenilen Sebzeler ve Bazı Kök ve Yumrular" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan bir kısım üründe indirimli oran uygulamasının devamı sağlanırken, yüksek oranda nişasta veya inülin içeren kök ve yumrular ile bunların ve taze sebzelerin dondurulmuşları, pişirilmişleri ve pelletleri ile poşet çaylarına uygulanan oran 01/06/2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.

h) TGTC'nin 8 no.lu fasılı "Yenilen Meyveler ve Yenilen Sert Kabuklu Meyveler, Turunçgillerin ve Kavunların ve Karpuzların Kabukları" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ürünlere indirimli oran uygulamasının devamı sağlanmıştır. Ayrıca,

- tatlı badem,

- brezilya, kaju, makadamya, arek, kola, pekan cevizi, 

- meyveler ve sert çekirdekli meyvelerin pişirilmiş, dondurulmuş, ilave katkı maddesi ihtiva edenleri,

- tek meyve ihtiva eden poşet çayların,

tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanacaktır.

ı) TGTC'nin 9 no.lu fasılı "Kahve, Çay, Paraguay Çayı ve Baharat" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ürünlere indirimli oran uygulamasının devamı sağlanmıştır. Yapılan düzenlemeye göre;

- kahve ve kahve yerine kullanılan ürünler,

- karabiber, kırmızı biber, yenibahar, vanilya, tarçın, karanfil, küçük hindistan cevizi, kakule, zencefil, safran, zerdeçal, çemen (boy otu tohumları), köri, biberiye, çörekotu ve diğer baharatların

tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranı uygulanacaktır.

Bu fasılda yer alan paketlenmiş kuru siyah ve yeşil çay daha önce indirimli oran kapsamında yer alıyordu. Yapılan düzenleme ile kuru siyah ve yeşil çayın dökmeleri de dahil olmak üzere kuru ve yaş, dökme ve ambalajlı her nevi çay da (paraguay çayı dahil) 01/06/2007 tarihinden itibaren % 8 KDV oranı kapsamına alınmıştır.

j) TGTC'nin 10 no.lu fasılı "Hububat" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ürünlere indirimli oran uygulamasına devam edilecektir.

Yapılan düzenleme ile kuş yemi, buğday ve çavdar melezi gibi diğer hububat tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranı uygulanacaktır.

k) TGTC'nin 11 no.lu fasılı "Değirmencilik Ürünleri, Malt, Nişasta, İnülin, Buğday Glüteni" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ürünlerde indirimli oran uygulamasına devam edilecektir. Yapılan düzenleme sonucu,

- hububatın pelletleri, flokanları, işlenmişleri,

- patatesin unu, ezmesi, tozu, flokanları, granülleri ve pelletleri,

- kuru baklagillerin ezmeleri,

- meyve ve sert kabuklu meyvelerin un ve ezmesi, (muz, incir, fındık vb.)

- kök ve yumruların unu, tozu, ezmesi,

- malt (kavrulmuşları dahil),

- hububatın kavrulmuşları,

- inülin,

- buğday gluteni

teslimlerinde uygulanacak KDV oranı 01/06/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.

l) TGTC'nin 12 no.lu fasılı "Yağlı Tohum ve Meyveler, Muhtelif Tane Tohum ve Meyveler, Sanayide ve Tıpta Kullanılan Bitkiler, Saman ve Kaba Yem" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ürünlere indirimli oran uygulamasına devam edilecektir. Yapılan düzenleme ile,

- yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları,

- şeker kamışı,

- insanların yemesine elverişli cinsten meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri,

- çay yapımında kullanılan bitkilerin,

tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanacaktır.

m) TGTC'nin 15 no.lu fasılı "Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri, Hazır Yemeklik Katı Yağlar, Hayvansal ve Bitkisel Mumlar" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan yağlardan daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlardaki indirimli oran uygulamasına devam edilecektir.

n) TGTC'nin 16 no.lu fasılı "Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya Diğer Su Omurgasızlarının Müstahzarları" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce II sayılı listelerde bulunan ürünlere %8 KDV oranı uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca,

- sucuk, sosis, salam, pastırma, jambon, kavurma, jöle et ve işkembe ile etten, sakatattan kandan benzeri ürünler, çiğ köfte,

- pişirilerek hazırlanmış olanlar da dahil olmak üzere et, sakatat ve kandan konserveler, pişmiş döner, köfte, hamburger vb. ürünler,

- et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar ve su omurgasızlarının hülasa ve suları, çorbaları,

- hazırlanmış ve konserve edilmiş balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve su omurgasızları ile havyar ve benzerlerinin

teslimleri 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranına tabi olacaktır.

 

 

o) TGTC'nin 17 no.lu fasılı "Şeker ve Şeker Mamulleri" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce II sayılı listede bulunan şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, diyet mamaları ile helva teslimlerine %8 KDV oranı uygulamasına devam edilecektir. Yeni düzenlemeye göre;

- ham kamış ve pancar şekeri, akçaağaç şekeri, ilave aroma ve renk verici madde içeren şekerler,

- saf katı sakaroz, laktoz, glikoz, früktoz, izoglikoz ve bunlar ile inülin şurupları,

- suni bal, pudra şekeri, karamel, ciklet,

            - pancar ve kamış melasları,

-kakao içermeyen şekerlemeler (beyaz çikolata, akide şekeri, kestane şekeri, mevlüt şekeri, nuga, fondon, pastil şekerler, drajeler, sakızlı ve jöleli şekerler, badem şekeri, badem ve fıstık ezmesi, şekerli meyve ezmeleri, cezerye, pişmaniye, saray helvası, lokum vb.)

teslimlerinde 01/06/2007 tarihinden itibaren (beyaz çikolata hariç) %8 KDV oranı uygulanacaktır. 1704.90.30.00.00 GTİP numarasında yer alan beyaz çikolata teslimlerinde %8 KDV oranı ise 01/01/2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

p) TGTC'nin 18 no.lu fasılı "Kakao ve Kakao Müstahzarları" başlığını taşımaktadır.

Bu fasıl kapsamına giren; kakao dane, kırık, kabuk, zar ve döküntüleri, kakao yağı, tozu, hamuru, çikolata, sıcak çikolata, kakaolu içecekler ve benzerleri 01/01/2008 tarihinden itibaren %8 KDV oranına tabi tutulacaktır.

r) TGTC'nin 19 no.lu fasılı "Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları, Pastacılık Ürünleri" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ürünlere indirimli oran uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca,

- sade, tatlı, baharatlı ve tuzlu bisküviler, gofret, waffle, wafer,

- ilave tatlandırıcı madde içeren ve içermeyen baklava, şöbiyet, tulumba, halka tatlısı, şekerpare, kadayıf, güllaç, şambaba, kemalpaşa-peynir tatlısı vb.,

- malt hülasası,  tapyoka benzerleri,  boza

- pastacılık ürünleri için hazırlanmış karışımlar ve hamurlar, pişirilmiş makarna,

- hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri ve bunlardan hazırlanmış ürünler, (mısır flokanları-corn flakes vb.) 

- gevrekler, müsli, hosti, ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı

- pasta, kek, pankek, kurabiye, beze, krep, pizza, hazır sandviç,

- baharatlı gıda maddelerinin,

tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanacaktır.

s) TGTC'nin 20 no.lu fasılı "Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler ve Bitkilerin Diğer Kısımlarından Elde Edilen Müstahzarlar" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce I ve II sayılı listelerde bulunan ürünlere indirimli oran uygulamasına devam edilecektir. Düzenleme sonucu,

- meyve ve sebze suları ile bunların konsantre ve nektarları,

- sebze ve meyvelerin konservelerinin dondurulmuşları,

- bakliyat konserveleri,

- patatesten mamul hazır ürünler (cips, kızartma vb.),

- esası hububat ve bakliyat olan ürünler,

-sebze, meyve, sert kabuklu meyvelerin ve meyve kabuklarının şekerle konserve edilmiş, şekerle kaplanmış kristalleştirilmiş olanları (elma şekeri vb.),

- meyve püresi, pulpları ve pastları

teslimleri 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranına tabi olacaktır.

            t) TGTC'nin 21 no.lu fasılı "Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları" başlığını taşımaktadır.

Bu fasılda yer alan ve daha önce II sayılı listede bulunan ürünlerin tesliminde %8 KDV oranı uygulamasına devam edilecektir. Aynı fasıl kapsamındaki;

- karışık bitki çayları,

- toz veya sıvı halde hazır çorbalar (tarhana, mantar, domates vb.), et suları (likit ve katı halde), bunların ürünleri ve homojenize gıda ürünleri,

- bitkisel protein ürünleri, kabartma tozları,

- kahve, çay hülasası, esans ve konsantreleri, çözünebilir kahve,

- mayalar (canlı ve cansız), maya hülasaları,

 - soslar ve ürünleri, çeşni ve lezzet verici karışımlar (soya sosu, ketçap, mayonez, diğer soslar, hardal, mango çetnisi, acı biber sosu, çemen vb.),

- sütlü tatlılar (puding, kazandibi, muhallebi, keşkül, sup vb.), dondurma ve yenilen diğer buzlar,

- su ile hazırlanan toz içecekler,

- koku komprimeleri,

- arı sütü ile zenginleştirilmiş tabii bal,

- şeker yerine suni tatlandırıcıları içeren tatlılar, sakızlar vb. (şeker hastaları için olanlar dahil)

teslimlerine 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            u) TGTC'nin 22 no.lu fasılı "Meşrubat, Alkollü İçkiler ve Sirke" başlığını taşımaktadır.

            Bu fasılda yer alan ve daha önce II sayılı listede bulunan su ve maden suyunun tesliminde %8 KDV oranı uygulamasına devam edilecektir. Aynı fasıl kapsamındaki;

- esası süt olan sütlü içecekler (devam sütleri vb.),

- alkolsüz bira,

- üzüm şıraları,

- sirke (şarap sirkeleri hariç)

teslimlerinde 01/06/2007 tarihinden itibaren  %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Aynı fasılda yer alan sade, kolalı ve meyveli gazozların tesliminde ise % 8 oranı 01/01/2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

            Alkollü içeceklerde genel vergi oranı uygulamasına devam edilecektir.

            v) TGTC'nin 23 no.lu fasılının 2306.90.11.00.11, 2306.90.19.00.11, GTİP numarasında yer alan ve daha önce II sayılı listede bulunan zeytin küspesi (pirina) ile 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.19 GTİP numarasında yer alan ve zeytinyağı üretiminden arta kalan diğer artık ve katı artıkların tesliminde %8 KDV oranı uygulamasına devam edilecektir.

y) TGTC'nin 25 no.lu fasılının 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 GTİP numaralarında yer alan sofra tuzu tesliminde 01/06/2007 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanacaktır.

B- DİĞER DÜZENLEMELER

1- 2007/12143 sayılı Kararnamenin 5 inci maddesi ile II sayılı listenin B bölümüne 22 nci sıra olarak "Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri" eklenmiş ve bu işlere uygulanan KDV oranı 01/06/2007 tarihinden geçerli olmak üzere % 8 olarak belirlenmiştir.

Fason işin şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir.

2- 2007/12143 sayılı Kararnamenin 6 ncı maddesiyle II sayılı listenin B bölümüne eklenen 23 üncü sıra ile kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dahil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. Bu düzenleme 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ancak bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin bu içeceklere ilişkin kısmında %18 KDV oranı uygulanacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ek (III) sayılı listenin kolalı gazozlar hariç olmak üzere  (A) cetvelinde yer alan içecekleri ifade etmektedir.

Öte yandan gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde herhangi bir oran indirimi yapılmadığından buralarda verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı % 18 olarak devam edecektir. 

Yukarıda belirtilen hizmet sunulan yerlerin tanımı ve tasnifinde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınacaktır.

3- 2007/12143 sayılı Kararnamenin 7 nci maddesiyle II sayılı listenin B bölümüne eklenen 24 üncü sıra ile, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde uygulanan KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Geceleme hizmeti bu işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Kararnamede yapılan düzenleme ile bu tür hizmetler Kararnamenin 7 nci maddesiyle eklenen 24 üncü sırası kapsamı dışında tutulmuştur. Konaklama tesisinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecektir. Bunun yanı sıra geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması ya da geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde de indirimli KDV oranı uygulanmayacaktır.

Ancak geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlerin, geceleme bedeli içinde belirlenmesi ve bu şekilde geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınarak sunulması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler de geceleme bedeli kapsamında % 8 oranında KDV'ye tabi olacaktır.

Bu şekilde sunulan hizmet kapsamında yer alan alkollü içeceklere ait yüklenilen KDV tutarları, konaklama tesisleri tarafından hesaplanan KDV tutarlarından indirilemeyecektir. Örneğin konaklama tesisleri tarafından verilen ve her şey dahil sistem olarak bilinen konaklama hizmet türünde, tek bir fatura düzenlenmekte ve bu bedel içerisinde müşteri konaklama tesisinde verilen hizmetlerin tamamından ya da pek çoğundan oda fiyatı kapsamında mutat olarak yararlanabilmektedir. Böyle bir durumda, müşteriye verilen hizmete uygulanan KDV oranı % 8 olacak, ancak bu hizmetlere isabet eden alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen KDV tutarları konaklama tesisleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır.  Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ek (III) sayılı listenin kolalı gazozlar hariç olmak üzere  (A) cetvelinde yer alan içecekleri ifade etmektedir. 

4- 2007/12143 sayılı Kararnamenin 8 inci maddesiyle II sayılı listenin B bölümüne 25 üncü sıra eklenerek yaşlı, sakat, bakım ve huzurevleri, düşkünevleri ve yetimhanelerde verilen hizmetlerde uygulanan katma değer vergisi oranı 01/06/2007 tarihinden itibaren %8'e indirilmiştir.

Duyurulur.