KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 VE 36 INCI MADDELERİNE İLİŞKİN

B.K.K. No 2008/13234
Resmi Gazete Tarihi 08/02/2008
Resmi Gazete No 26781
Kapsam
Karar Sayısı : 2008/13234

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/2/2008 tarihli ve 10793 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Devamı için tıklayınız