Kanun Adı: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No: 5679
Kabul Tarihi: 1/6/2007
Resmi Gazete No: 26545
Resmi Gazete Tarihi: 7/6/2007Madde 1-

26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 2 nci maddesinin  (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,"


Madde 2-

Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ahır" ibaresinden  önce gelmek üzere "sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler," ibaresi ve "Bina İnşaat Harcı" ibaresinden önce gelmek üzere "5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile" ibaresi eklenmiştir.


Madde 3-

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.