B.K.K. No 2006/10784
Başlık K.D.V. KANUNUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 26249
Resmi Gazete Tarihi 04/08/2006
Kapsam
Karar Sayısı : 2006/10784
Ekli “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/6/2006 tarihli ve 46023 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL
TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
UYGULANACAK SINIR KAPILARINA
İLİŞKİN KARAR

 

İstisna uygulanacak sınır kapıları

MADDE 1 – (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası; Ambarlı, Pendik,İpsala, Tekirdağ,Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanır.

Yürürlük

MADDE 2 –(1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.