2007 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi mart ayının başından başlayarak yirmi beşinci günü akşamına kadar devam edecektir. 25 Mart 2008 tarihine kadar verilecek olan beyannameler için hesaplanan gelir vergisinin ilk taksidi 31 Mart 2008 akşamına kadar, ikinci taksidi ise 31 Temmuz 2008 akşamına kadar ödenebilecektir.

 

Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda huzurevlerinde yaşayan mükellefler ile yaşlılığı, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairelerine gelemeyecek mükelleflerin beyannamelerinin ikametgahlarında kabul uygulamasına başlanılmıştır. Bu mükelleflerin, beyannamelerini rahatlıkla verebilmeleri için Alo 189 Maliye hattı aracılığıyla bulundukları ildeki Vergi Dairesi Başkanlığını veya Defterdarlığı aramaları durumunda; bu mükelleflerin adreslerine gidilerek beyannamelerinin alınması sağlanacaktır.

 

2007 yılında kira geliri elde eden mükellefler için internet sayfamızda yer alan “Kira Geliri Beyanname Yardımı Sistemi” güncellenerek hizmete sunulmuştur. Mükelleflerimiz, sitemizin “İnteraktif Eğitim” ve “Sık Kullanılanlar” bölümlerinden ulaşabilecekleri “Kira Geliri Beyanname Yardımı Sistemi”ni kullanmak suretiyle, 2007 yılında elde ettikleri gayrisafi kira geliri toplamından yola çıkarak ödeyecekleri gelir vergisini hatasız hesaplayabileceklerdir.

 

Kira Geliri Beyanname Yardımı Sistemine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1212

 

Ayrıca Başkanlığımız tarafından 2008 yılı  beyanname verme döneminde, mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolayca ve doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan; Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul),  Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi, Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ve G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi gibi rehberlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=118