Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler” ve “İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri” isimli broşürler yayınlanmıştır.

 

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü’ nde; ödeme emri, konuya ilişkin davalar, mal bildirimi ve verginin ödenebileceği bankalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

 

İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri Broşürü’ nde; ikmalen , re’sen ve idarece vergi tarhı, konuya ilişkin mükelleflerin ödevleri ve hakları ve verginin ödenebileceği bankalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

 

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri Broşürü’ne  ulaşmak için tıklayınız.