Başlık Gelir Vergisi Sirküleri/37
Tarih 30/09/2005
Sayı GVK- 37/2005-9/ Yatırım İndirimi 7
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Vergisi Sirküleri /37Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 30/09/2005
Sayısı : GVK- 37/2005-9/ Yatırım İndirimi 7
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç


 


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2005 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.6, 60 (yüzde altı virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

 

 


Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı