5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /7

Tarih 03/05/2007
Sayı KVK-7/2007-2/ Yatırım İndirimi - 4
Kapsam
 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/7

 

Konusu : Geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı
Tarihi : 03/05/2007
Sayısı : KVK-7/2007-2/ Yatırım İndirimi - 4
İlgili Olduğu Maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç


 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2007 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı