Elektronik ortamda;

 

 

  • 2006 dönemi için Kurumlar Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin,
  • Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirim de yer alan “1047 Damga Vergisi”    “ 1046 Tevk.Damga V” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu bildirimi gönderecek mükelleflerin,
  • Muhtasar Beyanname ( G.V.K.94 üncü ve Geçici 67nci ile K.V.K 15 inci ve 30 uncu Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) de “ Ödemelerin Türüne Göre Kod Cetveli” nde değişiklik yapılmıştır. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa istineden yeni kodlar eklenmiş , bazı mevcut kodlar ve Ödemelerin Türü değiştirilmiştir. Söz konusu beyannameyi gönderecek mükelleflerin,

 

güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurması gerekmektedir.