TAHSİSAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 10
Tarih 01/05/2006
Sayı B.07.1.GİB.0.18/1840-1
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


SAYI : B.07.1.GİB.0.18/1840-1
KONU :


TAHSİSAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO :10

…………………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


 

Vergi kanunları gereğince kurulan çeşitli Komisyonlarca seçilen bilirkişilere ödenmekte olan 50.000.000 liralık (50,00 YTL) azami ücret haddinin günün koşullarına göre yetersiz kalması ve bilirkişi bulunmasında güçlük çekilmesi dikkate alınarak, bu konudaki yazışmaların azaltılması ve incelemelerin süratle yapılmasını sağlamak amacıyla, vergi kanunları gereğince kurulan çeşitli Komisyonlarca seçilecek bilirkişilere verilecek azami ücret haddinin 01.05.2006 tarihinden itibaren 100,00 YTL.na (Yüz Yeni Türk Lirası) yükseltilmesi, ancak bu ücretle bilirkişi bulunmadığı takdirde yapılacak inceleme, bilirkişi ve ücret konusunda mahallince ayrıntılı açıklamada bulunulmak ve Başkanlığın Onayı alınmak suretiyle ücret verilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda belirtilen açıklamalara göre yapılabilmesi için bu genelgeden yeter sayıda çoğaltılarak ilgili birimlere ulaştırılmasının sağlanmasını rica ederim.


 

 


 

 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı

NOT : 05.02.2002 gün ve 18/1840-1/5955 sayılı genelge (Seri No:9) yürürlükten kaldırılmıştır.