Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı.

 

2006 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2007 tarihi itibariyle başlıyor. 15 Mart 2007 tarihine kadar verilebilecek olan beyannameler için hesaplanan gelir vergisinin ilk taksidi 31 Mart 2007 akşamına kadar ikinci taksidi ise 31 Temmuz 2007 akşamına kadar ödenebilecektir.

 


Mükellef odaklı anlayışın gereği olarak beyanname verme süresi içerisinde özürlü, hasta veya 60 yaş üstü mükelleflerimizin, beyannamelerini rahatlıkla verebilmeleri için Alo 189 Maliye hattı aracılığıyla bulundukları ildeki Vergi Dairesi Başkanlığını veya Defterdarlığı aramaları durumunda; adreslerine gidilerek beyannamelerinin alınması sağlanacaktır.


Kira geliri elde eden mükelleflerimiz için internet sayfamızda yer alan “Kira Geliri Beyanname Yardımı Sistemi” güncellenerek hizmete sunulmuştur. Mükelleflerimiz, sitemizin “İnteraktif Eğitim” ve “Sık Kullanılanlar” bölümlerinden ulaşabilecekleri “Kira Geliri Beyanname Yardımı Sistemi”ni kullanmak suretiyle, 2006 yılında elde ettikleri gayrisafi kira geliri toplamından yola çıkarak ödeyecekleri gelir vergisini hatasız hesaplayabileceklerdir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı  ile TÜRMOB arasında varılan mutabakat çerçevesinde, kira geliri elde eden mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamelerini herhangi bir zorunluluk olmadan isteğe bağlı olarak serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla elektronik beyanname yoluyla verebilme imkanı getirilmiştir. Beyannamelerini bu şekilde vermek isteyen mükellefler; elde edilen kira geliri tek konuttan ibaret ise herhangi bir ücret ödemeyecek, birden fazla konuttan G.M.S.İ. sağlamaları durumunda 10 YTL ( KDV dahil ),  elde edilen gelirin iş yeri kira geliri olması durumunda; gayri safi iradın 100.000 YTL. na kadar olması halinde 30 YTL (KDV dahil ), 100.000 YTL yi aşması halinde ise 50 YTL ( KDV dahil ) ücret ödeyeceklerdir.

 

Diğer taraftan Vergi Dairesine giden mükelleflerimize beyanname düzenlenmesi konusunda yardımcı olmak amacıyla Vergi Dairelerinde Müdür Yardımcısı koordinatörlüğünde bir yardım masası oluşturulacaktır. Bu yardım masaları ile mükelleflerimizin hatasız beyanname vermesi kolaylaştırılacaktır.

 

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 beyan döneminde mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sağlamak amacıyla aşağıda sayılan rehberler hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur.


TİCARİ KAZANÇLARIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ


KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ


SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 


MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 


G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 


Bu rehberlere ek olarak, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler tarafından elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesi konusunda, yabancı uyruklu mükelleflerimize yol göstermesi amacıyla  Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak “YABANCILAR İÇİN KİRA GELİRİ BEYANI REHBERİ (Türkçe, İngilizce, Almanca)” yayınlanmıştır.