6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUN SERMAYE ŞİRKETLERİNE TFRS ve DENETİM

HAKKINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER SEMİNERİ