EK: 9 

 

                     BASIN AÇIKLAMASI

 

           

Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlığını taşıyan 10’uncu maddesinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı öngörülmüştür.

 

Söz konusu kanun hükümleri uyarınca, Kurumumuzdan “borcu yoktur” yazısının talep edildiği durumlarda, yüklenicilerin  kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespiti amacıyla Türkiye çapında (tüm Sigorta/Sigorta İl Müdürlükleri bazında) sorgulama yapılması zorunludur.  

 

Esasen, Ünitelerimizce bu sorgulama işlemi halen Kurumumuz bilgi işlem sisteminde mevcut Intranet menüsü vasıtasıyla yapılmaktadır.

 

Ancak, yapılan çalışmalara rağmen işyeri tescil kayıtlarındaki vergi kimlik ve T.C. kimlik numaralarının güncel olmaması veya söz konusu bilgilerin işyeri tescil kayıtlarına hiç işlenmemiş olması gibi nedenlerle bu konudaki sorgulama işleminden kısa sürede ve istenilen düzeyde sonuç alınamamaktadır.

 

            Yine, işverenlerin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin yoğunluğu ve bu taleplerinin belli bir süre içerisinde cevaplandırılması gerekliliği karşısında, günlük mesailerinin büyük bir bölümünü bu işe ayıran sigorta primleri servisi memurlarının, asli görevleri olan prim alacaklarının takip ve tahsili işlemlerini de istenilen şekilde yapmalarına engel teşkil etmektedir.

 

            İşte, gerek işverenlerimizin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması, gerek Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin bu konudaki iş yoğunluğunu azaltarak asli görevleri olan işleri yapabilmelerine imkan sağlanması, gerekse e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla “Sanal Sigorta ve e-Bildirge Uygulaması” kapsamında tasarımı tamamen Kurumumuz tarafından yapılan “e-Borcu Yoktur Projesi” geliştirilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir.

 

            e-Borcu Yoktur Projesi, Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan ve e-Bildirge uygulamasından yararlanan işverenlerimize, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle internet üzerinden Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine ve Üniteler arası yazışma yapılmasına, faks çekilmesine gerek kalmadan 7 gün 24 saat “borcu yoktur yazılarını” alabilmelerine imkan sağlayan bir uygulamadır.  

 

            “e-Borcu Yoktur” uygulamasından faydalanmak isteyen işverenlerimiz, www.ssk.gov.tr adresindeki Kurum Web sayfasında yayınlanan başvuru formlarını doldurduktan sonra eki belgelerle birlikte Kurumuzda tescil edilmiş işyerlerinin bulunduğu herhangi bir Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne müracaat edecekler ve bu Ünitemiz tarafından da başvuru formlarındaki bilgelerin değerlendirilmesine müteakip, e-Borcu Yoktur uygulamasından yararlanabilmelerine yönelik bilgisayarda aktivasyon işlemi yapılacaktır.

 

            e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında, Kurumumuz bilgi işlem programları tarafından elektronik ortamda üretilecek olan belge ile işverenlerimiz, Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarınca ihalelere katılabilecekler, ihaleli bir işi üstlenmişler ise hak edişlerini alabilecekler veya ihale konusu olmayan işlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşme veya protokoller gereği verdikleri hizmetler karşılığı olan ödemelerini ya da aracı (taşeron) olarak faaliyette bulundukları işlerde asıl işverenden olan alacaklarını alabileceklerdir.    

 

            e-Borcu Yoktur uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgileri, www.ssk.gov.tr adresinden ulaşılan Kurum web sitesinden, 16-357 Ek Genelgemizden veya Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizden telefonla ya da bizzat müracaat ederek temin edebilirsiniz.  

 

            e-Bildirge uygulamasında olduğu gibi e-Borcu Yoktur uygulaması ile kendilerine sunulan bu kolaylıktan yararlanmaları için gerçek veya tüzel kişiliğe sahip işverenlerimizin Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimize müracaat etmelerini önemle rica ederiz.

 

            Kamuoyuna duyurulur.