Ankara, 23.05.2007

 

Sayı    : 2007/ 05404

Konu   : Sosyal Güvenlik Reformunun Tekrar Ertelenmesi Hk.

 

 

 

YMM ve SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI’NA

 

Bilindiği üzere, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle yasanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2007’ye ertelenmişti. Söz konusu yasanın yürürlük tarihi bu defa 09.05.2007 tarihli ve 5655 sayılı Kanunla 1 Ocak 2008’e ertelenmiştir.

 

İşverenlerin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunundan doğan yükümlülüklerine ilişkin işlemlerin bu tarihe kadar mevcut uygulamalar çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğinden, emekli aylığı kesilmeden çalışanlardan da;

 

1) Bir işverene bağlı olarak ücretle çalışıyorsa, %22,5 işveren %7,5 çalışan payı olmak üzere, prime esas kazancının %30’u oranında, 

 

2)  Serbest avukatlık ve noterlik görevini sürdürüyorsa, emekli aylığının %15’i oranında,

 

3) Bağ-Kur emeklisi olup gelir vergisi mükellefi, şirket ortağı, esnaf ve sanatkâr ya da serbest meslek sahibi olarak çalışıyorsa, emekli aylığının %10’u oranında,

 

4) Sosyal Sigortalar veya Emekli Sandığı emeklisi olup gelir vergisi mükellefi, şirket ortağı, esnaf ve sanatkâr ya da serbest meslek sahibi olarak çalışıyorsa, 12 nci gelir basamağının %10’u oranında,

 

Sosyal güvenlik destek primi alınmasına devam edilecektir.

 

Sosyal güvenlik destek primi uygulamasının 1 Ocak 2008 tarihinden sonra devam edip etmeyeceği devam edecekse yeni usul ve esasları, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasa hükümlerinin yerine yapılacak düzenlemelerle belirlenecektir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

 

Mehmet TİMUR

Genel Başkan