30 Şubat 2005, Cuma                                                                                   Sayı : 26039

Tebliğ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara

Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: İç Ticaret 2005/2)

             MADDE 1 — Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu'nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 — 15.11.2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2004/6) ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2006 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31.3.2007 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

             MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.