Sayın Üyemiz;

 

 

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonumuzun önerisi, Oda Yönetim Kurulumuzca da uygun görülerek,  Oda bünyesinde Muhasebe Müzesi kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Bu müzemizde sergilenmek üzere eskiden kullanılmış olan daktilo, hesap makinesi, yevmiye-kebir, envanter defterleri v.b gibi muhasebe materyallerinin ve ilginç anılarınızın Odamıza gönderilmesi önemle rica olunur.

 

 

 

 

 

 

      Hasan DEMİR                              Mehmet ÇOMAK

           Başkan                                         Oda Sekreteri