DUYURU

 

OCAK / 2008 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR VE KDV BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

 

 

Elektronik Beyanname İle İlgili Değişiklikler

        

              Katma Değer Vergisi Beyannamesinin "Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler"  "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler", "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablolarına satırlar eklenmiş olup, ayrıca "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" nı gösteren tablo eklenmiştir.

Bu nedenle Ocak 2008 döneminden itibaren mükelleflerimizin; KDV beyannamesi ile paralellik arz edecek şekilde 191 no.lu indirilecek KDV hesabının alt  kırılımını  %1, %8 ve % 18   şeklinde bölümlendirmelerinde fayda görmekteyiz.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

                         

            Aynı zamanda 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında Muhtasar Beyannameye "Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi" satırı eklenmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98.maddesi ilk paragrafın son cümlesinde "Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır." denilmektedir. Bu kapsamda Muhtasar beyannameye "Ödemelerin Tür Kodu" 103 / Mevduat Faizleri / Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98) eklenmiştir. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.