Sayın Üyemiz

15 Mart 2011 tarihli Resmi  gazetede yayınlanan  407  Nolu  V.U.K  tebliğine göre ;

 

1-Öteden beri  beyannamelerini  gönderdiğimiz  ve aramızda hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerimize ait aracılık ve sorumluluk  sözleşmeleriyle ilgili bilgilerin, en geç 15 Ağustos 2011 Pazartesi gününe kadar www.gib.gov.tr  internet  vergi dairesi bölümünden girişlerin yapılması gerekmektedir.

 

2-Yeni müşteriler için hizmet sözleşmesi düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yine www.gib.gov.tr  adresinden girişlerin yapılması gerekmektedir.

 

3-Yine  sözleşmesi  çeşitli nedenlerle iptal yada fesih edilmiş müşterilere ait bilgilerinde, 15 gün içinde internet  vergi dairesinden girişleri yapılması gerekmektedir.

 

4-Aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin İnternet Vergi Dairesinden gönderilmesinde sorulan sözleşme numaraları her müşteri için düzenlenen 01 den başlayarak kendi üreteceğiniz numaralarıdır. Hizmet sözleşme numaraları ise, odamızdan temin ettiğimiz sözleşme numaralardır.

 

5-2010 Yılında işlemleri yapılıp, yine 2010 yılında sözleşmesi biten müşterilere ait gelirler ve kurumlar vergisi beyannameleri eski meslek mensupları tarafından verilecektir. Bunlarla ilgili  eski meslek mensubumuzun 2011 yılı için aracılık ve sorumluluk sözleşmesi girişi yapılması söz konusu değildir.

 

Tüm meslektaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için dikkatli davranmalarını ve tereddüt yaşanması halinde  oda’mızdan bilgi almaları hususunu bilgilerinize önemle sunarız.

 

Hasan DEMİR

     Başkan