BA-BS FORMLARI

  

BA BS formları, 362 ve 381 Seri No.lu VUK Genel Tebliğleri ile 20 ve 32 Numaralı VUK Sirküleri dikkate alınarak hazırlanacaktır.

 

   

BA BS formları için hadler :

 

2007 için Bir Kişi veya Kurumdan alınan mal ve hizmetlerin KDV Hariç Yıllık 30.000.- YTL

2008 için Bir Kişi veya Kurumdan alınan mal ve hizmetlerin KDV Hariç Aylık 8.000.- YTL

  

BA-BS Formlarının Verilme Zamanı:

   

2007 Yılına ait Ba, Bs Formları en geç 05/Haziran/2008 tarihine kadar elektronik ortamda verilecektir.

   

2008 Yılına Ait Ba, Bs Formlarının Elektronik Ortamda Gönderme Tarihleri:

    

Yıl

Ay

İlk Gün

Son Gün

2008

Ocak, Şubat, Mart, Nisan (Formlar her ay için ayrı ayrı düzenlenecek)

05.04.2008

05.06.2008

2008

Mayıs

05.06.2008

05.07.2008

2008

Haziran

05.07.2008

05.08.2008

2008

Temmuz

05.08.2008

05.09.2008

2008

Ağustos

05.09.2008

05.10.2008

2008

Eylül

05.10.2008

05.11.2008

2008

Ekim

05.11.2008

05.12.2008

2008

Kasım

05.12.2008

05.01.2009

2008

Aralık

05.01.2009

05.02.2009