1 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.  (04.03.2008)

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. (04.03.2008)

 

2 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.  (03.03.2008)

 

Muhasebe Konusunda En Az 5 Yılık Deneyimi Olan Elemanlar Aranmaktadır.  (29.02.2008)

 

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (29.02.2008)

 

Hizmet İhracı ile Bavul Ticareti ve Bavul Ticareti Kapsamında İhracat Yapanların KDV İade Taleplerine İlişkin İç Genelge Yayınlandı. (29.02.2008)

 

Başkanlığımızca Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı. (29.02.2008)

 

Konaklama Tesislerinde KDV Uygulaması ve Tevkifat Uygulaması Hakkında KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (26.02.2008)

 

 Kyocera Kopistar Şirketinin Odamız Üyelerine özel Fotokopi ve Printer Cihazlarının Fiyat Listesini Görmek İçin Tıklayınız. (29.02.2008)

 

Mevzuatta Yapılan Son Değişikliklerle İlgili 1 Adet Sirkü, Sirküler Bölümünde Üyelerimizin Bilgisine Sunulmuştur. (16.02.2008)