• 25. Kuruluş Yıldönümü Gecesi ve Plaket Töreni Fotoğrafları

  • KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR Konulu Seminer Ders Notları.

  • Ebirlik Sözleşme Düzenleme Süresi 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI  01/05/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞMİŞTİR

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI  01/05/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞMİŞTİR    29335 Sayılı  ve  23/Nisan/ 2015 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 01/05/2015 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecek  hükme göre;  6645 sayılı kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun  32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için  %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, üçüncü çocuk için %10,”  ibaresi eklenmiştir.  Eklenen hükme göre 01/05/2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplama […]

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 24/04/2015 Sayısı  : VUK-76 / 2015-6 1. Giriş: Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin […]

75 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Hakkında Açıklama

75 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Hakkında Açıklama e-Defter kullanıcılarının dikkatine; 22/04/2015 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu 75 No’lu Sirkülerinde “30 Nisan 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç) 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar […]

Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

  Tarih 22/04/2015 Sayı VUK-75 / 2015-5 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/75   Konusu: 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter” Uygulaması Kapsamında 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem […]

Muhtasar , Damga ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Nisan 2015 Tarihine Uzatılmıştır.

Tarih 22/04/2015 Sayı VUK-75 / 2015-5 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/75 Konusu: Tarihi : 22/04/2015 Sayısı  : VUK-75 / 2015-5   1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri […]

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “5.13. Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan şirketlerin vergisel durumu” başlıklı bölümden […]

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli […]

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarih 13/04/2015 Sayı KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36 Konusu                                    : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme OranıTarihi                                                                    : 13/04/2015 Sayısı                                        : KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 İlgili olduğu […]